PUMPA Nováky - čerpacia stanica PHM | LKW PARK Tel 0918 148007

otvorené denne do 19:00


PUMPA Nováky - čerpacia stanica PHM | LKW PARK Tel 0918 148007

Pohodová atmosféra čerpacej stanice - PUMPA - postavenej v starom industriálnom štýle priamo v meste Nováky a mimo rušnej hlavnej magistrály, je vhodná aj pre malé autá a tak isto aj pre veľké ťahače , techniku, stroje a autobusy. Zastavte sa na niečo sladké alebo aj na kávu. Pre našich klientov poskytujeme bonusové odbery, vernostný program a zľavy ihneď. Tiež môžete bezplatne získať Vašu osobnú tankovaciu kartu a čerpať pohonné hmoty non-stop aj mimo prevádzkovú dobu. Zľavovú PUMPA kartu si vyžiadajte u obsluhy čerpacej stanice, alebo stiahnite do Vášho smartfónu. Informácie Vám poskytneme aj prostredníctvom e-mailu či telefonicky.

Vážime si dôveru každého stáleho zákazníka.


PUNUKA a SORTIMENT

Kvalitné aditivované palivá DIESEL a BENZÍNY NATURAL 95 , SUPER 100 E5 od výrobcov OMV , SLOVNAFT , UNIPETROL group, s pravidelnou kontrolou kvality a certifikovanými procesmi výroby, LPG autogas s výborným pomerom mixu propánu a lacnejšieho butánu predávame od spoločnosti TOMEGAS a UNIPETROL group. Palivové plynové PB fľaše (bomby) na plnenie resp. výmenu , vykurovacie fľaše s čistým propánovým plynom pre karavany a mobilné kuchyne. Prídavok AdBlue za výhodnú cenu pre ekologickú prevádzku Vašich nových naftových motorov.DIESEL drive PUMPA Nováky - čerpacia stanica DIESEL drive kvalita | LKW PARK Tel 0918 148007

Motorová nafta (DIESEL) je zmes kvapalných uhľovodíkov. Získava sa destiláciou a rafináciou z ropy a kvalita motorovej nafty sa štandardne udáva cetanovým číslom, ktoré vyjadruje jej vznetovú charakteristiku. Motorová nafta slúži (okem iného) ako palivo pre vznetové motory. Všetky druhy aditivovanej nafty DRIVE predávanej u nás sú od výrobcov Slovnaft a OMV, so špeciálnou aditiváciou chemického koncernu GULF. Zlepšené vlastnosti tejto prémiovej nafty sa prejavujú aj v mierne vyššom cetánovom čísle. DIESEL drive PLUS významne skracuje studené štarty, zlepšuje filtrovateľnosť paliva aj pri nižších teplotách a obmedzuje vylučovanie parafínov či nadmernej penivosti. Táto nafta má značne vylepšené antikorozívne účinky, udržuje vstrekovacie trysky, predlžuje životnosť čerpadiel a tým aj celého palivového systému.


NATURAL PUMPA Nováky - bezínka, natural 95 plus | LKW PARK Tel 0918 148007 E10 plus

Benzín E10 je kvapalná zmes, derivátom ropy, využívaná predovšetkým ako palivo do spaľovacích motorov. Je zložený hlavne z alifatických uhľovodíkov obohatených o iso-oktány alebo aromatickými uhľovodíkmi kôli zvýšeniu oktánového čísla. Benzín ďalej obsahuje malé množstvo rôznych aditív pre lepší výkon motora a zníženie emisií. Niektoré zmesy benzínu obsahujú aj značné množstvo etanolu ako čiatočne alternatívne palivo. PUMPA Nováky predáva najrozšírenejší 95 oktánový benzín EUROSUPER Natural 95 od výrobcov Slovnaft alebo OMV, s vylepšenými vlastnosťami aditiváciou. Týmto je zaručená zlepšená ochrana motorových súčastí a mazivostných vlastností paliva pri studených štartoch.


SUPER PUMPA Nováky - bezínka, super 100 ultra plus | LKW PARK Tel 0918 148007 E5 ultra

Vysokooktánové palivo SUPER 100 E5 je určené motorom s vyšším kompresným pomerom. Pre tieto motory sa neodporúča (prípadne výslovne zakazuje) tankovanie nižšie oktánového benzínu (napríklad 95, či 91), nakoľko pri tejto vyššej kompresii vznikajú vo valci vyššie tlaky a vyššia teplota, čím vzniká aj vyššie riziko detonačného horenia. Benzín SUPER 100 ULTRA je taktiež veľmi vhodný pre motoristov, ktorí nejazdia často a v nádrži majú palivo dlhodobejšie. Je to z dôvodu že palivo nemá len vyššie oktánové číslo (RON minimálne 98 a viac), ale obsahuje aj viac ďalších prísad, ktoré poznateľne zlepšujú vlastnosti benzínu. Tieto aditíva v motore pôsobia proti usadzovaniu karbónu na ventiloch a palivu dodávajú chemickú stabilitu. SUPER 100 E5 má len minimálny obsah bioetanolu a teda minimálne riziko vzniku korózie v nádrži a palivovom systéme. SUPER 100 v pôvodnej norme E5, nie je agresívny voči tesneniam, má vyššie oktánové číslo pre zníženie detonačného horenia, a je špecificky vyvinutý a preto aj veľmi vhodný na použitie pre každý benzínový motor. Odporúča sa tankovať najmä do starších áut, ktorých motory neboli ešte konštruované na palivo E10 (s vysokým obsahom etanolu), a taktiež do všetkých vysokootáčkových motorov (podľa odporúčaní výrobcov).

Oktánové číslo je jednou zložkou základnej charakteristiky paliva do spaľovacích motorov. Hodnota oktánu vyjadruje odolnosť paliva proti samovznieteniu (čo sa obvykle prejavuje ako tzv. „klepanie“) pri kompresii vo valci spaľovacieho motora. Je súčasťou označenia benzínového paliva a uvádza sa aj priamo na stojanoch benzínových púmp.


čerpacia stanica LPG Tomegas autoplyn | LKW PARK Nováky Tel 0918 148007 AUTOGAS+++

Skvapalnený plyn propán, resp. propán-butánový mix (skratka LPG) môžete na Slovensku čerpať v rozdielnych kvalitách. A tak je najvhodnejšie odskúšanie viacerých čerpacích staníc alebo rôzne druhy dodávateľov plynu. Preventívne sa odporúča vyhýbať až podozrivo lacným LPG palivám. Odporúčame tankovať aspoň dva mesiace na čerpacích staniciach napríklad TOMEGAS. Prípadne sa popýtajte kolegov či známych ktorí na LPG jazdia, čo je najvhodnejšie. Ak chcete porovnať kvalitu LPG na pumpách, nerobte to tak že pri každom tankovaní natankujete na inom mieste. Ak sa dá, nemeňte čerpacie stanice po každom, ale aspoň po treťom tankovaní. Inak budú vaše merania skreslené a vy nebudete môcť porovnávať presne. Na našej LPG čerpacej stanici ponúkame už skôr-spomenutý kvalitný zmesový mix Propánu a butánu "AUTOGAS" od popredného výrobcu TOMEGAS.


AD BLUE čerpacia stanica DIESEL a ADBLUE | LKW PARK Nováky Tel 0918 148007 EkoLogiC

AdBlue znižovaním spotreby a množstva škodlivín vo výfukových plynoch umožňuje splnenie ekologickej smernice EURO 4, EURO 5 a EURO 6. Je určené pre naftové osobné a nákladné automobily, ktoré sú pre jeho používanie vybavené. AdBlue EcoLogic je číry bezfarebný roztok slabo zapáchajúci po amoniaku, vyrobený z technicky čistej močoviny a demineralizovanej vody s vysokou chemickou čistotou, ktorá nie je nebezpečná pre zdravie človeka (ISO 22241-1:2006). Osobné a nákladné automobily s naftovým motorom majú AdBlue® uložené v samostatnej nádrži oddelene od nádrže s pohonnou hmotou (naftou) a počas prevádzky dochádza k automaticky riadenému vstrekovaniu AdBlue® do výfukového systému z motora. AdBlue je činidlo na redukciu NOx plynov (oxidov dusíka), ktoré je potrebné pre použitie katalyzátorov so selektívnou redukciou (SCR) v týchto motorových vozidlách.

AdBlue® Merná hmotnosť pri 15°C = 1,09gr/cm3

AdBlue® Medzná teplota kryštalizácie = -11°CPROPAN-BUTAN FĽAŠE PUMPA Nováky - čerpacia stanica LPG Tomegas autoplyn Tel 0918 148007

Propán butánové plynové fľaše , alebo fľaše naplnené čistým propánom majú veľmi široký záber využitia, od domáceho hobby alebo na podnikateľské a priemyselné účely. Čistý technický propán, ako aj Zmes plynov dodáva dostatok energie aj spotrebičom s vysokým výkonom (teplovzdušné agregáty) po celý rok bez ohľadu na teplotné podmienky. S ohľadom na spôsob použitia sa dodávajú plnené v dvoch variantách a to buď kvalitným čistým plynom propánu alebo mixom propánu a butánu. Fľaše sú kompaktné, ľahko skladovateľné, prenosné s nezamŕzajúcou teplotou do mínus 40. Svoje uplatnenie preto nachádzajú aj v širokom spektre použitia v stavebníctve na izolatérske práce, temperovanie a vykurovanie stavieb, WC, sociálnych zariadení, na roztápanie asfaltov pri údržbe ciest, na rezanie a spájanie kovov, na ohrev teplej vody a vykurovanie skladov, dielní, pohon vysokozdvižnej manipulačnej techniky, ale aj na varenie či grilovanie doma alebo na cestách v karavanoch, stanoch a kempingoch.

PUMPA Nováky - čerpacia stanica a výmena plynových fliaš LPG, propán , bután 2kg 10kg 33kg

PUMPA Nováky , Šimonovská 559/2 pre Vás dodáva balenia propánu alebo propán-butánu v spotrebiteľských baleniach:

2kg(cca 3,5lit), 10kg(cca 18lit), 33kg(cca 58lit)


UPOZORNENIE! Ak sa rozhodnete vymeniť prázdnu fľašu za plnú, dajte prednosť predajcovi, ktorý ponúka jasne označené fľaše renomovaných výrobcov. Nikdy nekupujte fľašu, ak máte pochybnosť, či bola naplnená v profesionálnej plniarni fliaš. Ručné plnenie fliaš z LPG stojanov na čerpacích staniciach motorových palív je ZAKÁZANÉ a používanie takýchto fliaš je nebezpečné. Riskujete nebezpečenstvo z preplnenia fľaše, alebo zdanlivo nižšia cena môže znamenať nenaplnenú fľašu. Veľa ľudí podceňuje túto situáciu a neuvedomujú si dôsledky, ktoré nesprávne plnenie fľaše môže spôsobiť. Dôkazom sú explózie v bytových a obchodných priestoroch, rodinných domoch.PUMPA Nováky - čerpacia stanica zimná zmes nemrznúca do ostrekovača -20° 3L iba za 1,60Eur

LETNÁ ZMES DO AUTO OSTREKOVAČOV

ZIMNÁ ZMES DO AUTO OSTREKOVAČOV


TECHNICKÉ KVAPALINY , NÁPLNE , KVALITNÉ MOTOROVÉ PREVODOVÉ A HYDRAULICKÉ OLEJE PUMPA Nováky - čerpacia stanica , predaj kvalitnych olejov DEXOLL a CASTROL 5W40, Tel 0918 148007 , M2T GARDENA PRE DVOJTAKTY , OLEJ KOMPRESOROVÝ , SPREJE AJ ČISTIČE, KANISTRE, PRACOVNÉ RUKAVICE, AUTOPOISTKY, ŽIAROVKY

PUMPA Nováky - čerpacia stanica , olej DEXOLL 10W40 , 80W140 prevody Tel 0918 148007


- PRAKTICKÉ RADY PRE DVOJTAKTNÉ MOTORY -

Olej s benzínom sa vždy mieša pred naliatím do stroja v kanistri určenom pre palivo. Obe kvapaliny musia byť "čerstvé" t.j. neodstáte, inak aj napriek dodržaniu zmiešavacieho pomeru , či riedenia môže dôjsť k zadieraniu motora. Do kanistra najprv nalejte olej a potom benzín. Kanister uzavrite a jemne ho pretrepte. Dôležité je použiť vždy presný pomer oboch kvapalín. Pri použití menšieho množstva oleja riskujete poškodenie či aj zadretie motora, ak je oleja naopak viac, motor veľmi dymí.

PUMPA Nováky - čerpacia stanica , olej DEXOLL 10W30 , GARDEN 2T, OLEJ M2T , Tel 0918 148007

Dôležitú úlohu v životnosti dvojtaktného motora hrá dĺžka používania zmesi, či už oleja ale najnovšie aj benzínu E10. Preto si vždy poznamenajte, kedy ste olej s benzínom miešali. Zmes radšej rieďte v menšom množstve, pretože olej postupom času stráca svoju účinnosť a z benzínu veľmi rýchlo vyprcháva etanol. Všeobecne platí, že by sa nemala používať zmes staršia jedného mesiaca.CIGARETY, TABAK A RÝCHLY BUFET S DROBNÝM OBČERSTVENÍM NA PUMPE v Novákoch

MINERÁLNE VODY, CHLADENÉ A TEPLÉ NÁPOJE, RAŇAJKOVÝ SNACK , OBEDOVÉ ĆERSTVÉ OBLOŽENÉ BAGETY (DEBRECÍN, ŠUNKA, SYR, SALÁMY, GYROS, KURA V TROJOBALE V CENÁCH OD 2,70Eur DO 3,50Eur) , KÁVA , IRISH CREAM COFFEE , ČAJ , ČOKOLÁDA EŠTE STÁLE OD 0,50Eur A SLANÉ CHIPSY, CUKROVINKY.

PUMPA Nováky - občerstvenie, teplé plnené bagety od 1,90Eur


PUMPA Nováky PUMPA Nováky

PUMPA Nováky PUMPA Nováky PUMPA Nováky PUMPA Nováky

PUMPA Nováky PUMPA Nováky PUMPA Nováky PUMPA Nováky

TABAK, CIGARETY A ELEKTRONICKÉ TABAKOVÉ VÝROBKY - široký sortiment tabakových a cigaretových výrobkov Philip Morris, American Tobacco, ako sú najpredávanejšie značky MARLBORO, DAVIDOFF, LM, CAMEL, WINSTON, LUCKY STRIKE , PHILIP MORRIS či HEETS a tiež mnohé ďalšie nájdete v sortimente predajného stánku na PUMPE v Novákoch.

Predaj tabaku a cigariet PUMPA Nováky Predaj tabaku a cigariet PUMPA Nováky Predaj tabaku a cigariet PUMPA Nováky


Pozn.: * Ceny pohonných hmôt, benzínu, nafty, LPG a olejov sa priebežne menia a sú určované výstupnými cenami rafinérií, ku ktorým sa pripočítavajú marže distribútorov, nákladové položky prepravy ako aj konečných predajcov pohonných hmôt, sociálne odvodové položky obsluhy. Podľa vzájomnej dohody predávajú všetky rafinérie v EU za rovnakú cenu stanovovanú na komoditnej burze v Rotterdame. Vo väčšine krajinách tvoria hlavnú časť z konečnej ceny benzínu, nafty, autoplynov dane a poplatky (napr. spotrebná daň , poplatky za znečistenie ovzdušia, dph a daň z príjmu, poplatky pravidelnej atestácie výdajných a skladovacích zariadení, revízie inštalácií, opakované úradné skúšky technológie ČS, technické kontroly cisternových transportov a ďalšie).
PUMPA Nováky - čerpacia stanica EKOpelety A1 kvalita | LKW PARK Tel 0905 912531

Našu ponuku palív dopĺňa aj vysoko kvalitné smrekové bio palivo pre vykurovacie peletové pece - EKOpelety, vyrobené v kvalite A1 (DINplus). Viac informácií nájdete TUPUMPA Nováky - PARKING LKW TIR

Najväčší verejný parkovací areál v okrese Prievidza LKW PARK | Nováky

PUMPA Nováky ako ďalšiu službu v oblasti dopravy ponúka oplotené parkovacie plochy a doky s celkovou kapacitou až 85 lkw truck súprav s CCTV kamerovým systémom s 24/7 online monitorovaným vjazdom. Spolu s predajom kvalitných pohonných hmôt OMV a Slovnaft, prevádzkuje aj areál a poskytuje spoplatnené parkovanie pre akékoľvek vozidlá nákladnej TIR a osobnej BUS dopravy, PKW, LKW, TRUCK a BUS v centre priemyselného obvodu Bánovce nad Bebravou - Nováky - Prievidza - Bojnice - Dolné Vestenice. LKW PARK v Novákoch ponúka okrem pohodlného a bezpečného zaparkovania TIR, samoobslužného umývania nákladných vozidiel, možnosť wifi pripojenia, sprchy, ubytovania pre vodičov aj voľné manipulačné spevnené plochy pre spoločnosti Fortischem, Porfix, Saargumi, Ytong Xella, Vegum, Contitech, HBP bane, Carcoustic, Gewis, Brose, Scheuch, Rubig, Slovenské Elektrárne Nováky a mnohé ďalšie. Úhradu za parkovanie zaplatíte priamo u obsluhy Čerpacej stanice. Je možnosť platby v hotovosti/cash, alebo bezhotovostne platobnými kartami


Vážime si každú dôveru

Zľavovú PUMPA kartu pre stáleho zákazníka si vyžiadajte u obsluhy čerpacej stanice PUMPA Nováky, alebo stiahnite priamo do Vášho smartfónu.


Úhrada hotovosťou - zvoľte formu úhrady - Úhrada platobnou kartou


Zaregistrujte sa vo vernostnom systéme PUMPA BONUS PLUS, ktorý je určený špeciálne pre našich verných zákazníkov, aby tu zo svojho nákupu a tankovania dostali ešte o niečo viac.
zavolajte telefón 0905-912-531

zaparkujte svoj TRUCK , LKW , T.I.R. , BUS alebo STROJECopyright © PUMPA Nováky 2023 | Šimonovská 559/2 Nováky